Lintågans länkar

Här har jag samlat några av de länkar som jag har haft nytta av. Det är bland annat länkar till leverantörer och platser där jag är medlem eller brukar ställa ut.


Nätverket Surtan är en sammanslutning av olika företag runt Surtan som är ett biflöde till Viskan och rinner genom Marks kommun. Nätverket ordnar vår, sommar och höst många spännande aktiviteter där upplevelser i den vackra Surtadalen står i centrum.


Hantverksrundan Läs mer om vilka konstnärer som deltar i hantverksrundan och vilka tider de har öppet här.


Holma-Helsingland AB Under deras vävdagar ställer jag ut mina produkter varav många är virkade i Holmas lingarner.